G4S World Cash Report

In 2018 verscheen het World Cash Report. Na het Cash Report over de toekomst van Cash in Nederland (2011), in België (2013) en in Europa (2016) ging dit rapport in op de huidige stand van zaken van cash en cash-logistiek in de wereld. Per continent wordt de ontwikkeling van cash belicht. Van elk continent worden een aantal landen specifiek onder de loep genomen, waarbij er interessante verschillen aan het licht komen.

Het Cash Report 2018 is een vierkant boekje met een binnenwerk van 192 bladzijden. Het ontwerp is zakelijk maar toch open en toegankelijk. De fotografie fungeert als tegenhanger voor de grote hoeveelheid tekst. Het rapport bevat alle elementen die je bij een dergelijke publicatie kunt verwachten: voetnoten, grafieken en tabellen, bronvermeldingen. Het verscheen in het Engels en in het Nederlands. Download het rapport op de speciale internetpagina van G4S.