Thuisgeven, de Taskforce Huisvesting Statushouders

In 2007 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de zogenaamde ‘Pardonregeling’ voor een afgebakende groep mensen die nog onder de oude Vreemdelingenwet vielen.

 

Als gevolg hiervan hebben gemeenten een aanvullende opdracht gekregen om 27.500 mensen van een geschikt huis te voorzien vóór eind 2009. Om te zorgen dat dit proces goed zou verlopen, is de Taskforce Huisvesting Statushouders in het leven geroepen. Deze taskforce werkte onder de naam thuisgeven en ondersteunde gemeenten en corporaties bij het huisvesten van de groep mensen die onder de pardonregeling vallen.

Voor Het Kantoor in Utrecht maakte ik de communicatieuitingen van thuisgeven. Logo, briefpapier, visitekaartjes, nieuwsbrieven, uitnodigingen… De actie was een groot succes: ruim voor het verstrijken van de deadline was de doelstelling behaald!

Met dank aan het Kantoor in Utrecht. Het Kantoor is een communicatiebureau dat werkt voor overheid en non-profit organisaties.