Kroniek van de Noordelijke IJmond

Ronald de Kreij van de Schrijfzaak uit Utrecht schreef het boek ‘Kroniek van de Noordelijke IJmond. Over de roerige na-oorlogse geschiedenis van de streek die IJmondstad moest worden.’ Het boek was voorzien van veel kadertekstjes en met het ruimschoots voor handen zijnde fotoarchiefmateriaal was er de basis voor een leuk lees- en bladerboek.

In de vormgeving koos ik voor een twee-en-een-half kolomsindeling. De teksten stonden in de twee hoofdkolommen en de extra ruimte was voor de kaders en foto’s.

Met dank aan de Schrijfzaak. De Schrijfzaak is een journalistiek tekstbureau gespecialiseerd in berichtgeving over sociaal-economische ontwikkelingen. Het bureau richt zich voornamelijk op onderwerpen die te maken hebben met arbeid, scholing en sociale zekerheid.